Alpha Centauri (a triple-star system)

Alpha Centauri is a triple-star system.It consists of Alfa centauri A,Alfa Centauri B,and Proximal centauri One of the three starts in Alpha Centauri is Proxima Centauri, which is the nearest star to Earth, except of course for the Sun. The name “Proxima” comes from a Latin word which means “close”. Even though Proxima Centauri is …

Penicillin

Penicillin (PCN or pen) is a group of antibiotics, derived originally from common moulds of the same names, from which include penicillin G (intravenous use), penicillin V (use by mouth), procaine penicillin, and benzathine penicillin (intramuscular use). Penicillin antibiotics were among the first medications to be effective against many bacterial infections caused by staphylococci and streptococci. They are still widely used today, though many types of bacteria have developed resistance following extensive use. About 10% of people …

Colossus

The Colossus of Rhodes was a statue of the Greek sun-god Helios, erected in the city of Rhodes, on the Greek island of the same name, by Chares of Lindos in 280 BC. One of the Seven Wonders of the Ancient World, it was constructed to celebrate Rhodes' victory over the ruler of Cyprus, Antigonus I Monophthalmus, whose son Demetrius I of Macedon unsuccessfully besieged Rhodes in 305 …

Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները

Ի՞նչ եք հասկանում ժողովրդագրական հիմնախնդիր ասելով - Ժողովրդագրական հիմնախնդրի էությունը առաջին հերթին կապված է բնակչության աճի բարձր տեմպերի հետ, որոնք հանգեցնում են նրանց՝ պարենով, բնակարանով, աշխատանքով, կրթությամբ ապահովելու խնդիրներով, մեծանում է բնակչության խտությունը հատկապես խոշոր քաղաքներում, ավելանում է բնական միջավայրի նկատմամբ ճնշումը, աճում են հիվանդություննների քանակը, սրվում է քրեածին իրադրությունը և այլն: Ինչպե՞ս է արտացոլվում զարգացած երկրներում - …

Կասպիական արշավանք

Պետրոս I-ի կասպիական արշավանք, ռուսական կայսրություն նախաձեռնությամբ կազմակերպված արշավանք է Կասպից ծովի առափնյա շրջաններում հաստատվելու համար։ 1715 թվականին Պետրոս I-ը Ա. Վոլինսկու գլխավորությամբ դեսպաններ է ուղարկում Պարսկական։ Նրան հանձնարարված էր հանգամանորեն ուսումնասիրել երկրում տիրող դրությունը և տեղեկություններ հավաքել Պարսկաստանի տիրապետության տակ գտնվող ժողովուրդների մասին։ Հայ ժողովրդի քաղաքական ու տնտեսական վիճակի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու նպատակով Հայաստան ուղարկվեց Ռուսաստանում Իսրայել …

Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի նախադրյալները

XVII դարի երկրորդ կեսը Հայոց պատմության մեջ նշանավորվեց ազգային ազատագրական պայքարով: Հայոց ազատագրական պայքարի ծավալումը ուներ իր ներքին և արտաքին նախադրյալները: Ներքին նախադրյալների մեջ էականը հայոց ինքնագիտակցության մեջ դարեր առաջ կորցրած պետականության վերականգնման զգացումն էր: Հայ իրականության մեջ գնալով առավել անտանելի էր դառնում օտարների ծանր լուծը. աստիճանաբար ավելի էին ծանրանում հարկերը և անօրինականությունները՝ չքավորության եզրին …

Դասարանական Աշխատանք

Ոտնաձայն- ոտնաձայներ Հեռագիր-հեռագրեր Կողմնացույց-կուղնացույցեր Պատմագիր-պատմագրեր Լեզվաբան-լեզվաբաններ Անցաթուղթ-անցաթղթեր Դրամահամ-դրամահամներ Շարասյուն-շարասյուններ Դուստր- դուստրեր Թաղամաս-թաղամասեր Գինետուն-գինետներ Մեծատուն-մեծատուններ Առակագիր-առակագրեր Դաշնագրի-դաշագրեր Հաքահոր-հաքահորներ Որթատուկ-որթատնկեր Գործազուրկ-գործազուրկեր Պատագամխոս-պատգամախոսներ Նավավար-նավարարներ Ասուլիս-ասուլիսներ Նորածին-նորածիններ Տեղեկագիր-տեղեկագիրներ Հերթապահ-հերթապահներ Կավագործ-կավագորնծներ Աշխատետեղ-աշխատատեղեր Մանկավարժ-մանկավարժներ Խաչակիր-խաչակրեր Կիլոմետր-կիլոմետրեր Երկրապահ-երկրապահեր Քարայծ-քարակծներ